Wat?

watnolocWerken aan duurzame verandering van gedrag? Nieuwe vaardigheden ontdekken en actief leren toepassen, bijvoorbeeld voor loopbaandoeleinden?

arbeidINCLusief is specialist in ‘de weg naar’ gedragsverandering. Bij arbeidINCLusief gaan wij uit van een inclusieve maatschappij, iedereen heeft recht op een vorm van arbeid en maatschappelijke participatie. Wanneer je kiest voor een traject bij arbeidINCLusief kies je voor werken aan jezelf. Wij helpen je weer in balans te komen en je eigenwaarde te vergroten. Hierbij gebruiken wij bijzondere methoden en middelen, waaronder een hond als co-trainer. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat deze aanpak, die specifiek op de persoon wordt afgestemd, tot mooie resultaten leidt. arbeidINCLusief werkt binnen kortdurende trajecten met kleine haalbare stappen. Wij werken pragmatisch en doelgericht aan uitvoerbare en passende oplossingen.

Voor wie?
Voor jongeren, jong volwassenen, volwassenen en teams met een wens en/of noodzaak tot duurzame verandering, op het gebied van werk, studie en/of privé. Met en zonder chronische beperking. Nieuwsgierig naar mogelijkheden voor jou?

Professionaliteit

Wij werken met honden die een uitgebreide gedragstest hebben ondergaan en die goed zijn bevonden als psychosociaal hulphond.
De gedragstest is grotendeels gebaseerd op het model van de Delta Society, de PPST: Pet Partners Skills Test en de PPAT: Pet Partners Attitude Test. De honden moeten:
- mensgericht zijn/sociaal gedrag vertonen;
- het accepteren om betast of aangeraakt te worden;
- geschikt zijn om mee te nemen op bezoeken;
- plezier hebben in de bezoeken;
- voorspelbaar en betrouwbaar zijn in (specifieke) situaties;
- onder controle staan;
- in staat zijn met stressvolle omstandigheden om te gaan.

Inzetbaar als coach/trainer (individueel en in teamverband), loopbaancoach, met als specialisatie de inzet van honden als spiegel en gids, bemiddelaar, bedrijfs- en audiologisch maatschappelijk werker.
Erkend Noloc loopbaancoach en aangesloten bij Stichting AAIZOO, Beroepsvereniging van Proffesionals in Sociaal Werk (NVMW/BPSW), Landelijk Werkverband Maatschappelijk werkenden binnen de audiologie (LWMA), Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) en Tinnitus Hyperacusis Platform (THP)

Oplossing

Heb je last van keuzestress en wil je keuzes durven maken? Vind je het lastig om samen te werken of loop je vast in communicatie en wil je effectief kunnen communiceren? Wil je je tijd beter kunnen indelen en verdelen over zaken die jij belangrijk vindt? Wil je grip hebben op je eigen leven? Wil je om kunnen gaan met verlies van mogelijkheden? Wil je over meer energie beschikken? Ben je geconfronteerd met een verandering in persoonlijke omstandigheid door een handicap en wil je op zoek naar nieuwe mogelijkheden, ondanks deze handicap?

oplossing Onze oplossing
Bij het leren omgaan met of accepteren van duurzame veranderingen is het van belang dat je nieuwsgierig bent, kunt reflecteren, durft te vragen, kunt denken en handelen vanuit het hier en nu, durft te kiezen, inzicht hebt in belemmerende factoren en effectief kan communiceren, ondersteund met lichaamstaal. Wij helpen je om dit te bereiken, met kleine stapjes, passend bij jouw mogelijkheden, oordeelvrij, expressief en met humor. Samen met onze honden helpen wij deze houding te ontwikkelen, te ervaren en versterken zodat jij weer prettiger met jezelf en anderen om kan gaan. Zo vergroot je jouw levensgeluk en grip op jouw keuzes en jouw leven.


Hoe?

Honden benaderen je zonder te oordelen of je te veroordelen. Honden zijn puur en onvoorwaardelijk in hun communicatie.wat Honden beschikken over een groot aanpassingsvermogen. Ze gaan verbintenissen en samenwerking aan om te overleven. Honden brengen iets bij je in beweging. Honden openen je hart en raken je in je kern. Ze raken je emotioneel en/of ze nodigen je uit tot spel en actie. Het werken met een hond is laagdrempelig, leuk, speels, met humor en praktisch makkelijk uitvoerbaar.

De manier waarop een hond op jou reageert zegt iets over hoe jij communiceert. Honden leven in het hier en nu. Honden reageren op je intenties. Ze proberen conflicten te vermijden. De hond maakt het effect van jouw gedrag zichtbaar. Door het werken met honden kun je meer over jezelf ontdekken. Dit leidt tot inzichten én ondersteunt daarmee het gewenste veranderingsproces. Met een hond kun je vervolgens goed en binnen een veilig kader oefenen met het aanleren van nieuw, ander gedrag en het effect daarvan op de ander.

Ervaringen

"Anne spreekt de zelfwerkzaamheid van de ander aan, waardoor de persoon gemotiveerd wordt zelf de koe bij de hoorns te vatten."
Mw. Drs. J. Jongert, collega coach, counselor
"De kracht van Anne Dubois ligt in het feit dat ze dicht bij de persoon blijft. Van hieruit wordt de ander gestimuleerd mogelijkheden te onderzoeken die, binnen een gegeven situatie, tot een oplossing kunnen leiden."


"De hond hielp mij bij mijn eigen baas zijn, persoonlijk leiderschap vergroten, met een mooi woord."
Ester Leibbrand, Voorzitter bij Noloc, Strategisch adviseur voor HRM & Loopbaanontwikkeling bij SAM&, Specialist duurzame inzetbaarheid
"Ik beveel Anne aan namens mijn dochter: 'Ik vond de training met de hond en Anne heel leuk. Ik kan nu beter mijn reacties controleren en daardoor ben ik rustiger in de klas, heb ik meer vrienden omdat ik hen anders benader en vind ik het leuker op school. Van mijn ouders en de leraren krijg ik ook positieve geluiden terug!"


"Stop met die dure management cursussen. De hond vertelt wie de ware leider is."
Ingrid Witte, Adviseur Personeel & Organisatie, NBC Eelman & Partners
"De hond spiegelt beter of je aansturing als leidinggevende duidelijk is. Wil je echt weten of je een duidelijke leidinggevende bent, volg dan deze workshop. Een mens kan nog tussen de regels doorlezen en aan de hand van je lichaamshouding bedenken wat je bedoelt. Een hond kan dit niet en handelt vanuit jouw houding en energie. Anne en haar honden kunnen je helpen een betere, lees duidelijkere leidinggevende te worden."


"Een prachtig middel om speels en kernachtig en direct op nieuwe inzichten uit te komen."
Wendelina Timmerman | trainer en coach | Hooridee training en advies bij gehoorverlies
"Anne is een goed luisteraar en begrijpt snel waar je vragen echt om gaan. Zij heeft een doelgerichte en uitnodigende aanpak. Het werken met de honden is een bijzondere dimensie. Wil je aan de slaq met je eigen vragen dan is Anne - met de honden - een heel goede coach."


"Anne Dubois werkt oplossingsgericht en verliest daarbij het belang van de mens achter het probleem nooit uit het oog."
Lies Poesiat, ombudsman studenten UVA
"Sterk punt van Anne is dat zij out-of-the-box en pragmatisch kan denken waardoor oplossingen in beeld komen die uitvoerbaar en passend zijn."


"Ik vond het een hartverwarmende, inspirerende en enthousiast makende middag, aanleiding om ouders te adviseren contact te zoeken met een van de therapeuten."
Anneke Dekker,Pedagogisch adviseur CJG Edam-Volendam, Beemster, Zeevang en Waterland.

“Recent heb ik een introductie trainings middag gevolgd bij "Helpende Honden". Deze middag werd verzorgd door Anne Dubois van ArbeidINCLusief en Patricia Delorme van Helpende honden. Als Pedagogisch adviseur ontmoet ik veel ouders met opvoedvragen of opvoedproblemen. Deze vragen en problemen liggen op velerlei vlakken. Een veel voorkomende vraag van ouders is: "Hoe leert mijn kind beter omgaan met de heftige gevoelens, bijvoorbeeld woede, eenzaamheid ?" Een andere vraag die veel speelt is: " Hoe kan mijn kind meer zelfvertrouwen ontwikkelen ?" Een derde veel voorkomende vraag is: "Mijn kind kan zich moeilijk concentreren, hoe kan hij dit beter leren?" Dit was voor mij een rede om buiten de bekende, reguliere therapie vormen me te willen verdiepen in andere vormen van therapie voor kinderen. Ilse met DJ Wat ik deze middag heb gezien: Honden reageren eerlijk en direct. Als je een hond geen duidelijke opdracht geeft zal hij zijn eigen gang gaan, dat wordt direct helder. Of de hond wordt onrustig als hij niet begrijpt wat de bedoeling is. Kinderen leren hierdoor snel wat het effect is van hun manier van handelen. Honden oordelen niet, ze doen! Dat geeft kinderen een veilig gevoel, zeker als een kind zich onzeker voelt. Een hond is snel een vriend. Hij beoordeelt je bijvoorbeeld niet op hoe je eruit ziet. Honden zijn gevoelig voor hoe je praat tegen ze. Bij kinderen die bijvoorbeeld heel druk of luid praten kan het zijn dat de hond zenuwachtig wordt of heel druk wordt in het gedrag. De therapeut kijkt hiernaar met het kind en samen worden er dan manieren bedacht om te kijken hoe je anders zou kunnen praten en wat het effect op de hond dan is. Als dit lukt en de hond reageert hier positief op zie je de kinderen groeien en stralen. Dat effect is direct en dringt door tot diep in het gevoel. Het belangrijkste wat ik die middag heb geleerd is dat een hond een directe ingang is om contact te maken met je gevoel. Dat kan angst zijn, vertedering, koestering, eenzaamheid, boosheid, dit komt snel aan het licht. De therapeuten zijn opgeleid om hier op een deskundige en respectvolle manier mee om te gaan en naast het kind te gaan staan op hem of haar te helpen een oplossing te vinden voor zijn/haar probleem. Het therapeutisch werken met honden is voor kinderen een leuke, speelse en praktische manier van leren anders te communiceren, nieuwe sociale vaardigheden leren, anders omgaan met gevoelens en zien wat het effect is op de hond. Doordat er snel resultaat is geeft dit kinderen het vertrouwen om deze vaardigheden ook in hun dagelijks leven in te zetten. Dus je zou kunnen zeggen: "Je kind wordt Spelender Wijs gemaakt!!


"Anne is deskundig, inlevend, inspirerend, iemand om je veilig bij te voelen."
Mw. L. van Leest, coördinator ziekteverzuim Baanstede.

“Wat ik bij haar werk zie, is dat mensen inzicht krijgen in en zich bewust worden van hun eigen handelen en de gevolgen daarvan. Daarna ondersteunt Anne hen bij het goede spoor vinden. Het is goed om te zien hoe mensen hierdoor sterker worden en weer verder kunnen. Anne plant zaadjes waar mensen over gaan nadenken en die ze vervolgens laten ontkiemen”

Meet the Team

Bedrijven

Heeft u een medewerker die bijvoorbeeld:
• Vastloopt binnen zijn werkzaamheden;
• Moeite heeft met veranderprocessen;
• Met regelmaat in conflictsituaties geraakt;
• Door overbelasting al dan niet in de combinatie werk en privé niet optimaal functioneert;
• Plotseling geconfronteerd wordt met een beperking en een nieuwe balans moet vinden;
• Na een re-organisatie boventallig is en behoefte heeft aan nieuw perspectief?

Of wilt u uw team zo kunnen laten samenwerken als een team sledehonden, waarbij ieder in zijn waarde gelaten wordt en aangesproken wordt op zijn kwaliteit, intrinsieke motivatie en de juiste plek binnen het team, om een winning-team te zijn?

arbeidINCLusief biedt kortdurende trajecten en trainingen op maat. Wij werken pragmatisch en doelgericht en met kleine stappen aan uitvoerbare en passende oplossingen.
Mail naar voor overleg en informatie over mogelijkheden.

Workshops & Trainingen

Individuele begeleiding voor (jong)volwassenen met een vraag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaancoaching, studiekeuze, met en zonder chronische beperking.
Zet jezelf in perspectief met een hond als co-trainer
Wil je een actieve training, wil je je bewust worden van het effect van jouw communicatie op een ander, wil je effectief kunnen communiceren, wil je lichaamstaal effectiever kunnen inzetten, wil je actief kunnen oefenen met het aanleren van ander/nieuw gedrag, wil je met je beperking je persoonlijke mogelijkheden en grenzen verkennen, wil je een keuze kunnen maken? Mail naar en vraag een vrijblijvende kennismaking aan.

Locatie: Nader te bepalen
Duur: 5 tot 10 sessies van 1 à 1,5 uur
Grootte: individuele begeleiding
Kosten: offerte op aanvraag
workshop Voor bedrijfsleven:
‘De hond reflecteert’
Wil je vanuit ervaringen en voorbeelden uit je dagelijkse praktijk je gedrag en/of je rol in groepsprocessen anders kunnen inzetten? Wil je lichaamstaal effectiever in leren zetten? Spreekt een actieve training je aan? Schrijf je dan in voor de training 'De hond reflecteert!'. Bij de training wordt gewerkt vanuit diverse (conflict)modellen. Doel is om je bewust te worden van je persoonlijkheid versus de rol die je in een groep inneemt en de keuzes die daarin bepalend zijn. Van daaruit wordt er geoefend met praktijksituaties zodat je gericht gedrag in leert zetten in specifieke situaties. Wij werken met onze eigen, gecertificeerde honden.

Locatie: Nader te bepalen
Duur: 2 dagdelen van 2,5 uur
Grootte: min. 6 max. 8 deelnemers
Kosten: offerte op aanvraag
Sociale vaardigheidstraining voor Jongeren (12 tot en met 18 jaar):
‘Topdog Training'
Werk op een interactieve manier met een hond als co-trainer aan het vergroten van je sociale vaardigheden. Informeer naar de eerstvolgende mogelijkheid door een mail te sturen aan

Locatie: Nader te bepalen
Duur: 10 bijeenkomsten
Grootte: individueel
Kosten: offerte op aanvraag
Voor mensen met gehoorverlies alleen of samen met partner, een training om een gezonde nieuwe balans te vinden en nieuwe communicatieve mogelijkheden te vinden:
‘De hond als gids’
• Blijf je vechten tegen je gehoorverlies en wil je hier meer ontspanning in vinden?
• Wil je dat je boodschap overkomt?
• Heb je samen met je partner behoefte aan inzicht en handvatten voor onderlinge communicatie?
• Wil je leren hoe je meer begrip, er- en herkenning vanuit je omgeving kunt organiseren?
• Wil jij je pallet van communicatieve vaardigheden uitbreiden?
• Wil jij coping ontwikkelen met als doel een betere energiebalans?

Locatie: Nader te bepalen
Duur: 2 bijeenkomsten van 2,5 uur
Individueel of in een groep met max. 4 deelnemers
Kosten: offerte op aanvraag
Voor ambulant werkenden:
‘De hond als kans’ (in een gezin/als deel van het gezin)
Wil je leren hoe om te gaan met de factor ‘hond’ bij huisbezoeken? Voel je je wel eens bedreigd door de hond van je klant? Ben je bang of bang geworden voor honden door negatieve ervaringen en wil je het tij weer keren? Wil je weten hoe je een hond effectief in kan zetten bij je ondersteuningsdoel? Schrijf je dan in voor de workshop ‘De hond als kans’(in een gezin) (als deel van het gezin)

In deze workshop:
• word je je bewust van je eigen non-verbale communicatie en het effect hiervan op een hond;
• hoe je deze communicatie kunt beïnvloeden;
• hoe je van deze communicatie gebruik kunt maken bij het inzetten van je ondersteuningsdoel;
• hoe je de situatie in geval van huisbezoek met hond(en) in het gezin zo veilig mogelijk voor jezelf kunt maken, hoe je grenzen aan kunt geven en je assertief hierin kunt opstellen;
• de hond als observatiemiddel in het gezinssysteem; o.a. herkenning van en hoe te handelen bij cirkel van geweld.

De workshop bestaat uit 2 dagen. Het is een actieve workshop waarbij afwisselend theorie en praktijk aangeboden wordt. Wij werken met verschillende eigen gecertificeerde honden.
Locatie: Nader te bepalen
Grootte: min. 6, max. 8 deelnemers
Kosten: offerte op aanvraag

Contact

Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van arbeidINCLusief van toepassing.
Download onze algemene voorwaarden
Kvk registernummer: 37141575


Onze praktijkruimte vindt u op de:
Smitsleane 11
8572WC Rijs

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via onderstaand contactformulier.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Antispam-vraag
Hoeveel poten heeft een hond? (cijfer)

De foto's op deze site zijn mede mogelijk gemaakt door Annick Martens